the broker

krátký film na konferenci lékařské komory. Druhá ze 4 Vize lékařství.
Vytvořeno spolu s Danem Rihákem a spol. Ateliéry Cvernovka Bratislava.