NCD, národní cena za dizajn

animace znělek a filmů na soutěž dizajnérů

hlavna zvucka
cena ministra kultury
cena narsp
ncd komunikacny dizajn
ncd produktovy dizajn
studentsky komunikacny dizajn
studentsky produktovy dizajn
cena-ministra-hospodarstva